Disclaimer

De volledige inhoud van deze website, het concept, de structuur, de lay-out en het design van deze website, is in het bezit van of onder controle van Alle Bouw Machines NV (ABM), en wordt beschermd door de universele auteursrechten. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden.

U mag de inhoud enkel downloaden of pagina’s afdrukken voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden. Het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag hoe dan ook niet worden gekopiëerd of gebruikt. Uitzonderingen hierop worden enkel verleend op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Alle Bouw Machines spant zich in om de informatie op deze website op regelmatige basis bij te werken, volledig en nauwkeurig te houden. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website.

ABM kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Deze website geeft ook links of referenties naar andere sites, maar Alle Bouw Machines NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze inhoud resulteert. Het plaatsen van deze link of referentie impliceert niet dat ABM de inhoud ervan goedkeurt. Elke link naar andere sites is louter geplaatst voor het comfort van de gebruikers van deze website.

De handelsmerken, handelsnamen, en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van ABM NV, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze rechten, behalve om de producten te identificeren.

Alle Bouw Machines NV is vrij om de inhoud van alle berichten die u naar deze site of per email naar ons verstuurt, met inbegrip van ideeën, concepten of suggesties, te gebruiken voor om het even welk doel ter verrijking van ABM NV. Dergelijke voorstellen kunnen bestaan in het ontwikkelen, vervaardigen en/of verkopen van goederen of diensten.

Deze website wordt verschaft als een dienst aan de bezoekers ervan. Alle Bouw Machines NV behoudt zich het recht voor om, te allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze site te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen zonder kennisgeving aan om het even wie.

Het ABM logo, de lay-out en afbeeldingen, alle grafische elementen en de volledige vormgeving van deze website en de downloadbare items zijn eigendom van Alle Bouw Machines NV en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alle Bouw Machines NV. Alle logo's van partners zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars en mogen niet zonder hun toestemming gebruikt worden.

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het respectievelijke gerechtelijk arrondissement.

Voor meer informatie kan u ons contacteren via administration@abmbelgium.com.